Milieu

Control Media heeft een schoon milieu hoog in het vaandel staan. De tijd dat de grafische industrie een vervuilende bedrijfstak was ligt ver achter ons. Control Media is in het bezit van de milieuvergunning klasse 1.

Genomen maatregelen binnen het milieukader zijn:
-wassen van inktrollen en rubberdoeken met 100% plantaardige
  wasmiddelen
-loskades die over een olieopvangsysteem beschikken
-geluidsreducerende maatregelen
-gebruik van papierafvalscheiding  t.b.v. een betere recycling
-gebruik van spaarlampen in het gehele pand
-alcoholarm drukken
-plaatsen van zonnepanelen